CESE adoptă o poziție cu privire la revizuirea Directivei privind detașarea lucrătorilor în sesiunea plenară din decembrie

În jur de 2 milioane de lucrători din Uniunea Europeană sunt angajați într-un stat membru și trimiși de către angajatorii lor să lucreze în alt stat. Condițiile de muncă pentru lucrătorii detașați au fost definite în 1996, prin Directiva privind detașarea lucrătorilor. După douăzeci de ani, Comisia Europeană a decis să revizuiască această directivă, aducând modificări setului principal de condiții de încadreare în muncă pentru acești lucrători. Avizul CESE a fost adoptat în urma unor ample dezbateri, în timpul cărora s-au exprimat puncte de vedere divergente. Totdată, a fost depus și un aviz de opunere, care prezintă unele dintre aceste puncte de vedere.

sursa: Comitetul Economic si Social European

Avizul CESE a fost adoptat cu o majoritate de 180 de voturi pentru, 84 împotrivă și 30 de abțineri, în urma eforturilor uriașe ale membrilor grupului lucrătorilor și cooperării strânse cu membrii diverselor grupuri de interese. Unii membri ai Grupului angajatorilor au jucat un rol-cheie în susținerea opiniei în timpul dezbaterilor și votului ulterior.

Avizul recunoaște că principiul egalității de remunerare pentru aceeași muncă în același loc este un drept social fundamental și o piatră de temelie a cadrului juridic european, care trebuie să fie apărat și pus în aplicare.

De asemenea, CESE salută, în general, faptul că în prezent Comisia își propune să stabilească în mod expres perioada maximă a duratei detașării. Cu toate acestea, se recomandă ca detașarea să fie limitată la 6 luni – în loc de 24 de luni, cum propune Comisia Europeană – o perioadă mai apropiată de condițiile reale ale unei afaceri.

CESE consideră că este de dorit ca acordurile colective să fie referințe pentru nivelul de remunerare. Consiliul subliniază faptul că rolul exclusiv al partenerilor sociali nu a fost respectat și se întreabă de ce Comisia Europeană nu a lansat o consultare adecvată cu acestea, în conformitate cu articolul 154 alineatul (2) din TFUE.

În plus, pentru ca directiva să poată fi un instrument adecvat pentru a proteja lucrătorii detașați, în avizul CESE se solicită ca aceasta să fie revizuită prin extinderea bazei juridice astfel încât să includă dreptul privind politica socială și să fie clar că prin directivă se stabilește un standard minim, nu maxim.

Avizul adoptat nu a fost susținut de unii membri ai Grupului angajatorilor, care au depus un contra-aviz. Acest text a fost respins cu o majoritate semnificativă (175 împotrivă, 94 pentru și 23 de abțineri).

http://www.bns.ro/files/1-000-0000-00007/eesc-2016-02470-00-00-as-tra-ro.docx | Opinia CESE ]

http://www.bns.ro/files/1-000-0000-00007/eesc-2016-02470-01-00-amp-tra-ro_contraopinie.docx | Contra-opnie CESE ]

sursa: bns.ro