În zilele de 1 si 2 noiembrie 2016 s-a desfăşurat la Palatul Parlamentului cel de-al 10-lea Congres al Blocului Naţional Sindical, eveniment ce marchează totodată 25 de ani de activitate a confederaţiei în avangarda mişcării sindicale din România.

COMUNICAT DE PRESĂ

CONGRESUL BNS – ZIUA 1 

01 noiembrie 2016

În ziua de 1 noiembrie 2016 s-a desfăşurat la Palatul Parlamentului cel de-al 10-lea Congres al Blocului Naţional Sindical, eveniment ce marchează totodată 25 de ani de activitate a confederaţiei în avangarda mişcării sindicale din România.

Prima zi a Congresului a debutat cu sectiunea în care delegaţii au votat:

– Aprobarea raportului  de activitate pentru perioada 2012-2016, a raportului financiar si a celui al  Comisiei de cenzori – actuala conducere  fiind descărcată de gestiune,  adoptându-se totodată  modificările  Statutului organizaţiei, printre cele mai importante regăsindu-se:

– Introducerea structurii “Birou Operativ” – menit să asigure conducerea operativă a organizaţiei- care se va întruni săptămânal,

– Menţinerea  structurii “Birou Executiv” cu întâlniri lunare la care sunt reprezentate toate sectoarele  de activitate semnificative din cadrul BNS, ceea ce va asigura acces la decizie  tuturor structurilor , în vederea consolidării mecanismului de reprezentare, precum şi pentru transparentizarea deciziilor, sporirea gradului de acoperire, şi eliminarea oricărei discriminări.

– Un element  de noutate absolută este instituirea  unei funcţii de “Vicepreşedinte pentru Relaţia cu Parlamentul”, prin desemnarea unui activist sindical ales de Congres, ce va avea în mandatul său legătura cu cele două camere ale forului legislativ, cu preşedinţii comisiilor parlamentare, ceea ce va închide fluxul de consultare publică la care BNS este implicat ca partener social reprezentativ ,  monitorizând  traseul proiectelor de acte normative de la ministere, la Consiliul  Economic  Social, până la comisiile parlamentare şi plenului, asigurând  astfel cadrul pentru susţinerea punctului de vedere al confederaţiei în relaţia cu parlamentul , în vederea îmbunătăţirii cadrului legislativ naţional.

Declaraţia Dlui DUMITRU COSTIN, Preşedintele BNS

Cel de-al X-lea Congres al BNS este un mesaj adresat deopotrivă clasei politice şi cetăţenilor (membri şi nemembri de sindicat). Astfel, considerăm că a fost o eroare că BNS s-a raliat grupului celor care au activat în vederea decredibilizării instituţiei Parlamentului României, şi dorim ca acest congres naţional să marcheze momentul restabilirii  dialogului cu instituţia legislativă a statului.

BNS introduce conceptul de “Smart Trade Union”

Viziunea actuală de dezvoltare a organizaţiei este şi ea inovativă – BNS fiind prima structură asociativă mare din România, care îşi propune ca prin utilizarea noilor tehnologii şi a expertizei activiştilor sindicali instruiţi şi pregătiţi în ultimii 4 ani, să stabilească o legătură directă cu fiecare membru al organizaţiei, acesta fiind interconectat la ea, indiferent de nivelul de pregătire profesională, educaţie, de natura meseriei sau a statutului social pe care acesta îl are.

Noul model  de interconectare globală ne va permite să fim racordaţi direct cu membrii de sindicat, să îi informăm, sa îi ajutăm,  şi să putem răspunde astfel  la celebra întrebare, până acum retorică: ce face sindicatul  pentru  mine?

În afara elementelor de negociere colectivă şi administrare a CCM, vom putea oferi membrilor nostri de sindicat, individual:

Ø consiliere juridică pe probleme de dreptul muncii,

Ø consiliere fiscală pentru o mai bună înţelegere şi aplicare a prevederilor Codului fiscal,

Ø consiliere financiară pentru a elimina comportamentele abuzive ale băncilor şi sistemului finaciar în   relaţia cu clientul,

Ø consiliere pe probleme de discriminare pe piaţa muncii,

Ø consiliere şi orientare în cariera,

Ø asistenţă în căutarea unui nou loc de muncă,

Ø acces la programe de calificare şi recalificare, atat în centre de formare profesională create şi dezvoltate în ultimii ani la nivelul federaţiilor şi sindicatelor membere, cât şi prin intermediul unei platforme de educaţie la distanţă,

Ø asistenţă şi sprijin pentru lucrătorii migranţi, atât a celor ce vin şi activează în piaţa muncii din România, cât şi a românilor care pleacă să muncească în alte ţări.

Suntem deja pe punctul de a încheia un parteneriat cu organizaţii sindicale din Italia, Suedia, Spania, prin care să continuăm procesul de organizare, apărare şi reprezentare a lucrătorilor români aflaţi acolo la muncă, primele două domenii vizate fiind agricultura şi construcţiile.

În intenţia noastră este să extindem aceste parteneriate în toate statele membre ale UE, aşa încât, oriunde s-ar afla cetăţenii români, să poată beneficia de servicii, suport şi asistenţă oferite de BNS şi organizaţiile partenere.

Totodată, prin intermediul acestui nou format, BNS  va continua procesul de consolidare a legăturii cu cele peste 280 de licee cu care are parteneriate, dar  şi cu universităţile  şi  structurile asociative ale elevilor şi studentilor care sunt prezente la Congres.

Mesajul pe care vrem să îl transmitem este : vrem să ne consolidăm preocupările faţă de generaţia tânără din România, în vederea sprijinirii  procesului complicat pe care îl reprezintă tranziţia de la şcoală la viaţa activă, până în prezent peste 23.000 de tineri  beneficiind de servicii-suport oferite de BNS.

Viziunea  nouă a organizaţiei presupune şi utilizarea experienţei profesionale a propriilor membri de sindicat, indiferent că este vorba despre muncitori, tehnicieni, specialişti în diverse domenii, ingineri,  economişti sau juristi, noul model de organizaţie  propunând crearea unor reţele naţionale cu specialişti din diverse sectoare de activitate, care să fie cuprinşi într-un demers active, atât de consultare pentru elaborarea politicilor publice din România, cât şi pentru  procesul de  modificare a unor acte normative, la ora actuală resimţindu-se acut nevoia acestei expertize care să vină din economia reală.

Tot noul sistem oferă posibilitatea consolidării mecanismelor democratice, astfel încât, plecând de la experienţa recentă a initiativei civice de modificare a Codului Muncii, în momentul în care vom identifica nevoi majore ce impun schimbări de substanţă în legislatia din diverse domenii, şi în situaţia unui eşec în relaţionarea cu structurile de leadership ale ţării – să putem să uzăm de dreptul constituţional la initiaţiative, pe care îl au cetăţenii.

 Nu în ultimul rând, noul  model organizaţional al BNS duce şi la crearea unei comunităţi de consumatori care ar putea să atenueze comportamentul abuziv al operatorilor economici din mediul concurenţial, considerând că această lipsă de apărare a consumatorilor români, generată  în principal de inexistenţa unor structuri asociative puternice ale consumatorilor, a tolerat un comportament arbitrar si excesiv din partea furnizorilor de bunuri şi servicii ce operează în ţara noastră, în această situaţie de fapt găsindu-se răspunsul la întrebarea: de ce în anumite domenii, în România – una dintre cele mai sărace ţări din UE-  avem tarife la servicii şi bunuri mai mari ca în multe alte ţări comunitare?

Acest nou model institutional va fi unul care va opera în 3 dimensiuni :

1) Dimensiunea  reală- ce presupune multitudinea de infrastructuri fizice (centre),

2)  Infrastructura (platforma) din spaţiul virtual care va interconecta  toate aceste centrele  şi va genera un sistem prin care informaţia, asistenţa individuală, sau asistarea organizaţiilor membre,  precum  şi serviciile descrise mai sus, vor circula între organizaţii şi oameni într-un mod rapid, eficient şi cu costuri reduse.

3) Call- center – Pentru cei care nu stăpânesc lucrul cu calculatorul şi navigarea pe internet, sau pentru cei care au meserii care presupun activităţi de teren astfel încât locul de munca nu este unul fix (poştaşi, lucrători în sistemul energetic, transportatori, drumari etc),  am introdus o  a treia dimensiune – asistenţa prin call- center.

Prin aceste metode ce valorifică tehnologia actuală, fiecare membru va putea avea  organizaţia sindicală alături, oricând are nevoie. Menţionăm şi faptul că în aproximativ un an vom dezvolta acest sistem astfel încât, în etapa următoare de creştere, prin intermediul televizoarelor inteligente, să fim în casa fiecărui membru de sindicat. Ca perspectivă pe termen scurt, în următorul an ne dorim să interconectăm cel putin 50.000 de membri de sindicat, estimând ca undeva în 2018-2019, peste un sfert de milion desindicalişti BNS  vor fi conectaţi şi vor putea să beneficieze de serviciile şi asistenţa confederaţiei , a federaţiilor membre şi a sindicatelor din care sunt compuse acestea.

 

Jubileul organizaţiei la cei 25 de ani de existenţă a debutat cu un montaj în care au fost punctate  principalele repere ale BNS de la începuturi şi până în prezent.

Sesiunea a continuat cu alocuţiunile invitaţilor care s-au adresat plenului, în acest moment important pentru Confederaţie:

Florin Iordache, Preşedintele  Camerei Deputaţilor, a apreciat propunerea functiei “delegatului BNS” pe lângă Parlamentul României, considerând-o o idee foarte bună care va eficientiza relaţia cu forul legislativ, considerând că acesta este o organizaţie puternică şi un partener de dialog social valoros  în contextul nemulţumirilor şi problemelor sociale care actualmente escaladează, al implementării atât de aşteptatei legi a salarizării unitare.  Amendând iniţiativele care ar defavoriza  angajaţii români, dl Iordache şi-a manifestat totodată speranţa unei colaborări fructuoase cu partenerii sociali, dintre care BNS se detaşează.

Dan Andrei Muraru – Consilier al Preşedintelui României a dat citire mesajului Preşedintelui  Klaus Iohannis prilejuit de aniversarea BNS, în care s-a subliniat implicarea activă în diminuarea riscurilor sociale majore,  apreciindu-se dialogul real pe care l-a avut cu BNS încă de la începutul mandatului său, precum şi responsabilitatea cu care confederaţia a abordat problematica socială actual, dublată de  capacitatea formidabilă  de a lupta pentru angajaţii pe care îi reprezintă, considerând că e nevoie de consens pe termen lung, de o legislaţie coerentă care să asigure egalitatea de şanse şi stimularea progresului individual.

Dragoş Pâslaru, Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a rememorat legătura cu sindicalismul din România şi Europa, exprimandu-şi dorinţa  de a trăi într-o societate care să progreseze, în acord cu năzuinţele oamenilor, în care angajaţii să fie toţi reprezentaţi,  vorbind apoi despre felul în care BNS face avangardă incluzând lucrătorii din diaspora, încurajând această actitudine pro-activă, reprezentând adevărata cale de reformă , avansând şi inovând, venind cu un tip nou de schimbare,  ancorat în realităţile actuale.Dl Pâslaru a  felicitat BNS pentru un bilanţ impresionant şi pentru tonul inovator pe care îl dă dialogului social.

Marian Neacşu Secretar General al PSD a  prezentat mesajul preşedintelui PSD, dl Liviu Dragnea, afirmând că personal apreciază cultura organizaţională şi managementul public de mare valoare pe care le practică BNS.

În cuvântul său, dl Dragnea a subliniat rolul sindicatelor în societatea românească, denunţând precaritatea dialogului social şi felul în care guvernanţii ignoră sindicatele, subliniind felul în care societatea îi determină pe români să plece să acceseze piaţa muncii comunitare, lăsând aici familiile, situaţia devenind alarmantă. În final presedintele PSD propune şi soluţii desprinse din programul economic  al partidului, prin care se doreşte revigorarea /renaşterea dialogului social, invitând BNS să rămână la fel de angrenat şi activ.

Daniel Contantin – Co-preşedinte ALDE salută oportunitatea de a se adresa de la tribuna Congresului al X-lea, marcând faptul că de-a lungul timpului BNS a rămas un reper în lupta pentru  echitate socială, felicitând conducerea confederaţiei pt direcţia inovatoare în care se înscrie actuala strategie a BNS, marcând un reviriment al mişcării sindicale din România, ceea ce înseamnă că oamenii au nevoi care s-au acutizat. A marcat această perioadă de dinainte de alegeri, dorindu-şi ca în cea următoare să se vadă măsuri benefice pt salariaţi, sperând pentru viitor într-un parteneriat activ, funcţional şi fructuos cu BNS.

Anca Dragu – Ministrul  Finanţelor-a felicitat BNS pt cei 25 ani de activitate sindicală şi a punctat câteva dintre angajamentele fiscal-bugetare  actuale, accentuând pe creşterea economică în contextul UE, rezultatele bune actuale putând fi păstrate doar printr-o muncă susţinută.

Catalin Predoiu Vice – Presedinte al PNL –A arătat că actualul congres  are loc pe fondul alegerilor şi a unei  vieţi agitate, cu o normalitate pe care nu mai reuşim să o regăsim, manifestându-şi respectul faţă de profesionalismul managementului BNS , precum şi  colaborarea fructuoasă  ce se sprijină pe aparatul remarcabil pe care îl are BNS, reliefând competenţa şi expertiza confederaţiei, adaugând că măsurile sociale trebuie corelate cu măsurile de ocupare, focusând pe rolul crucial al educaţiei în oferirea de şanse. Dl Predoiu consideră că pt depăşirea actualei stări din viaţa socială este nevoie de antreprenoriat combinat cu politici sociale coerente.

Adrian Năstase – fost Prim Ministru al României, a evidenţiat faptul că dincolo de problematica grevelor există o situaţie paradoxală, constând într-o stabilitate macroeconomică şi una microeconomică, însă dublate de o instabilitate geostrategică, punând  accent pe strategiile pe care ar trebui să se bazeze dialogul esenţial al guvernanţilor cu sindicatele. Muncă, educaţie, responsabilitate, econimisire, solidaritate- sunt acţiuni şi cuvinte cheie care ar putea să ne echilibreze în perioada viitoare.

Valeriu Steriu – Preşedinte PMP Bucureşti a discutat despre actuala piaţă a muncii, ce impune  dezvoltarea unor noi locuri de muncă, dar şi a politicilor fiscale, aducând în discuţie problematica tinerilor descurajaţi de actuala situaţie din România, în care se impune acordarea de şanse reale pt o existenţă mai bună, implementând cele mai eficiente soluţii pt un trai mai bun în viitor.

George Constantin Păunescu Președintele Alianței Confederațiilor Patronale din România a salutat Congresul BNS, subliniind că este un eveniment marcant, deoarece confederaţia este foarte bine structurată şi pregatită, şi i-a urat să îşi păstreze deschiderea faţă de dialogul social şi cei pe care îi reprezintă.

Liina CARR – Secretar Confederal al Confederației Europeane a Sindicatelor – A adus cuvântul Confederaţiei Europene şi a felicitat BNS pt activitate, bucurandu-se că se regăseşte printre membrii CES. Dna Carr a vorbit despre criza economică care a traversat întreaga Europă, unele ţări suferind consecinte mai adânci ale acesteia. Criza nu s-a terminat , sunt încă milioane de oameni care nu au locuri de muncă, politicile sociale nu sunt eficiente şi există o cale sindicală de a se ajunge la creşterea salariilor prin concentrarea cererilor din zona socială. Rolul sindicatelor este de a crea un dialog de impact cu guvernele ale căror actuale măsuri sunt de cele mai multe ori forme fără fond, în care nu se regăsesc măsuri  reale de protecţie socială. Dialogul social este diferit în statele comunitare şi este de dorit să se încerce să se preia si să se valorifice experienţele pozitive ale unora dintre aceste ţări.

Se impune înţelegerea paşilor pt îmbunătăţirea dialogului social, clădirea şi întărirea solidaritaăţii sociale, alături de găsirea de noi căi şi unelte la nivel naţional pt protecţia drepturilor sindicale, iar organizaţiile să fie din ce în ce mai active în diferitele state membre, apelul  final fiind la unitate pt a fi mai puternici, solidaritatea sindicală la nivel european fiind salutară.

Florin Jianu – Preşedintele Consiliului Naţional al Intreprinderilor Mici şi Mijlocii, a făcut o incursiune în istoria organizaţiilor patronale, observând că nu s-a schimbat nimic nici după 200 de ani.  A salutat felul în care a  colaborat cu BNS pe schema de garanţii pt tineri, care acum câţiva ani era una de succes, în vreme ce acum România este pe ultimul loc la acest capitol, afirmând că statele trebuie să progreseze şi să capete competenţe noi. E nevoie de transferul de competenţe din partea statului în mediul privat, arătându-se nevoia unui document comun care să fie prins în mod real în programele de guvernare.

Regis Brillat – Directorul Departamentului Carta Socială Europeană, Consiliul Europei – Salută  întânirea cu prietenii din BNS  cu care a lucrat pe problematica drepturilor omului, reprezentând Consiliul Europei, arătând că România a fost printre primele ţări europene care au ratificat Carta Drepturilor Omului. A marcat rolul partenerilor sociali ca fiind unul salutar pt respectarea drepturilor omului, periclitate de măsurile de austeritate generate de criza economică în desfăşurare, afirmând că actuala construcţie europeană trebuie ranforsată prin acceptarea procedurilor colective pt implementarea drepturilor omului, precum şi prin creşterea dialogului social dintre sindicate, ONG-uri şi guverne, în vederea găsirii de noi resurse .

Aurelia Cristea – deputat  PSD, fost ministru delegat pentru dialog social și relația cu societatea civilă  – a felicitat BNS pt activitate, afirmând că crede în parteneriatul cu sindicatele şi în respectarea drepturilor salariale şi umane, considerând că avem nevoie de modele în societatea actuală, iar BNS este un model organizational, pe  care l-ar alege fără îndoială.

Florian Costache – Preşedintele Consiliului Economic şi Social -a scos în evidenţă colaborarea fructuoasă cu BNS şi a atras atenţia asupra actualei situaţii europene grave, îndemnând la colaborare pentru a perpetuua bunele relaţii de până acum.

Nicolae Istudor – Rector al Academiei de Studii Economice din Bucureşti  – A adresat în numele comunităţii universitate a ASE felicitări pt anii de activitate, subliniind că apreciază contribuţia foarte importantă a BNS  la promovarea modelului social european, remarcându-se ca un susţinător ce asigură sustenabilitatea  reformelor sociale. BNS susţine modernizarea sistemului de învăţământ , implicarea confederaţiei în elaborarea  actelor normative după care funcţionează instituţiile de învăţămant, afirmând că pt viitor îşi doreşte semnarea unui parteneriat  cu confederaţia, care să ducă la revigorarea dialogului social.

În numele comunităţii universitare din ASE Bucuresti, dl Istudor a înmânat preşedintelui BNS, dl Dumitru Costin o diplomă de excelenţă.

Mihai Dragoş – Preşedintele Consiliului Tineretului din România – a afirmat că este foarte important să existe sindicate  cu voci puternice, care să lupte şi pentru tineri, menţionând  situaţia actuală a tinerilor care au nevoie de condiţii decente de muncă, de protecţie socială pt cei care au copii. Se pronunţă pentru întărirea parteneriatelor cu sindicatele, cu patronatele, cu partidele politice, apreciind felul în care lucrează alături de BNS la un program care urmează să fie lansat în scurt timp.

Vlad Dan Cherecheş –  Preşedinte al Alianţei Naţionale  a Organizaţiilor Studenţeşti din România  îşi doreşte un sistem  educaţional cât mai bun şi şanse de cariere pt tineri, un astfel de sistem mai bun şi mai performant se va reflecta în felul în care tinerii se vor insera în societate, şi îndeamnă la  concertarea eforturilor care să pună presiune pe decidenţi pt respectarea legii educaţiei.

Radu Petrariu – Forumul Tinerilor din România -a subliniat problemele cu care se confruntă tinerii azi, opinând că o lege a tinerilor, adaptată nevoilor lor, este neapărat necesară în România, menţionând că la ora actuală organizaţiile de tineret se luptă pt a exista, rata şomajului fiind în rândul acestei categorii de vârstă de 19,4%, garanţia pt tineri, stagiile de practică de calitate rămânând deocamdată  doar deziderate, fiind nevoie să se transforme în realitate. Tinerii români merită mult mai mult, impunându-se nevoia unei legi a internship-ului – care să faciliteze tranziţia tinerilor din şcoală către piaţa muncii.

Vlad Ştefan, Preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor a adus cuvântul elevilor din România care evidentiaza că ei reprezintă viitorul acestei ţări şi faptul că se impune de urgenţă reformarea sistemului educaţional din România.

 

Un moment special a fost acordarea titlului de Membru de Onoare al BNS,  dlui prof. univ. dr. Alexandru Athanasiu, care a mulţumit pentru aceasta onoare, considerând-o drept o dovadă a  faptului că nutreşte aceleaşi convingeri cu ale celor care activează în BNS, vorbind despre respectul , dedicaţia , devotamentul, întrajutorarea  pe care fiecare ar trebui să le manifeste, şi pe care le-a întâlnit la cei cu care a lucrat la BNS , cu care a împărtăşit valorile sociale pe care le implică sindicalismul, şi care sunt motorul luptei pt un viitor mai bun. Domnia sa a marcat ca fiind foarte important să ne aducem laolaltă credinţele, gândurile, valorile, în aşa fel încât să facem din acest parteneriat , din acest model,  unul pt această ţară, care merită un destin! Şi pentru asta e nevoie de echipa care să înţeleagă că destinul este o ştafetă pe care trebuie să o pregătească pt        cei care urmează, rolul salutar al activităţii desfăşurate în timp de către BNS, marcând revenirea la o relaţie normală de progres.

Ca o noutate şi o dovadă de transparenţă instituţională – lucrarile Congresului BNS pot fi urmărite în timp real prin transmisia în streaming live ce se găseşte pe site-ul  confederaţiei, www.bns.ro

 

http://www.bns.ro/live-video

 Biroul de Presa al BNS

………………………………………………………………………………………………..

COMUNICAT DE PRESĂ

CONGRESUL BNS – ziua 2

2 noiembrie 2016

În 2 noiembrie 2016 au continuat la Palatul Parlamentului lucrările celui de-al X-lea Congres al Blocului Naţional Sindical, eveniment ce marchează totodată 25 de ani de activitate a confederaţiei în avangarda mişcării sindicale din România.

 

Mesajul adresat Congresului BNS de către Sharan Burrouw- Secretar General al Federaţiei Internaţionale a Sindicatelor

BNS trebuie să meargă mai departe pentru apărarea drepturilor sociale ale românilor, cu toate dezavantajele crizei economice dezastruoase pentru lucrătorii de pretutindeni. A insistat pentru instaurarea unor legi în favoarea lucrătorului , împotriva nedreptăţilor şi pentru drepturi egale, îndemnând la luptă împotriva asupririi , prin implementarea în legislaţie a unor normative  care să fie în slujba cetăţeanului. Pactele internaţionale trebuie să implementeze şi condiţii decente de muncă prin care să se garanteze drepturile oamenilor, fiind în acelaşi timp unele care să nu lezeze, iar aceste pacte internaţionale ar trebui aplicate în mod real, pentru a asigura joburi, pensii şi salarii decente. Victoriile actuale ale sindicatelor din lumea întreagă sunt obţinute în condiţiile luptei pentru egalitate de tratament pentru toţi, indiferent că e vorba de migranţi, toţi fiind în fapt cetăţeni şi membri cu drepturi egale ai rasei umane. Ne dorim să fim optimişti şi încrezători într- un viitor pentru care şi BNS luptă cu putere şi cu determinare pentru a schimba lucrurile în bine, cu forţa însumată a celor care sunt solidari.

Ziua a doua a congresului a fost dedicată dezbaterilor.

9 – 10.30 Tema 1 “Legislaţia muncii şi rolul partenerilor sociali în reglementarea pieţei muncii” a fost moderată de jurnalistul Adrian Mănuţiu şi i-a avut ca invitaţi în panel pe:

Dna Marilena Balabuti – Şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă– a prezentat conceptul de “piaţă a muncii”, sistemul care defineşte relaţiile dintre angajarea şi utilizarea forţei de muncă, obiectivele eliminării dezechilibrelor între cerere şi ofertă, precizând părţile implicate în gestionarea pieţei muncii ( guvernul şi partenerii sociali), trecând în revistă legislatia actuală a muncii, dar şi rolul partenerilor sociali în reglementarea pieţei muncii, ca actori ai dialogului social, reliefând că participarea directă a partenerilor implică o co-gestionare a administraţiei muncii.

Dl prof. univ. dr. Alexandru Athanasiu,a arătat că în procesul de negociere colectivă din ultimii ani  au avut loc nişte inflexiuni, determinate de criză şi de politicile neoliberale, exemplificând cu un articol/studiu de caz al unei cercetatoare australience, în care se vorbeşte despre legiferarea grevei patronale (“lock-out”),despre acordurile prin concedieri masive, succesive, contractualizarea relaţiilor de muncă, ceea ce a condus la reducerea masivă (25% într-un an) a  efectivelor sindicale din sectorul privat, crescând însă acelea din sectorul public, negocierea colectivă fiind calea magistrală pentru rezolvarea problemelor angajaţilor. Dl Athanasiu a adus în discuţie formula negocierilor colective în Europa şi a focalizat pe rolul sindicatelor în acest proces şi pe negocierea multipolară, vorbind despre descentralizarea organizată şi despre aceea dezorganizată (exemplificând cu situaţia actuală din Franţa), operând apoi particularizarea pentru România în situaţia de criză, în condiţiile unui tip special de societate neoliberală cu instituţii statale slabe, dar cu o putere de mobilizare sindicală relativ ridicată, cu grad ridicat la fel de relativ al negocierii colective. S-a pus accent pe starea în care contractele intersectoriale au încetat să mai existe din cauza modului de reglementare a acestei posibilităţi, perioada de criză scăzând dramatic densitatea sindicală, concomitent cu o reducere a salariilor în sectorul public, mărirea TVA şi descentralizarea, ceea ce a dus la debalansarea rolului sindicatelor la negocierea colectivă.

dl Regis Brillat-Directorul Departamentului Carta Socială Europeană reprezentant al Consiliul Europei, a vorbit despre legislaţia muncii în reglementarea internaţională a pieţii muncii, în condiţiile în care Consiliul Europei nu poate da soluţii mult prea numeroaselor probleme ale ţărilor membre, dar militează constant pentru implementarea unor măsuri ce garantează drepturile democratice ale omului. Carta Socială Europeană protejează drepturile omului încă din 1948, proclamând indivizibilitatea acestora şi respectarea demnităţii umane, şi a traversat mai multe versiuni ratificate de un număr diferit de ţări, România fiind prima ţară est-europeană care a semnat aceasta Cartă în mai 1997. Uniunea Europeană lucrează cu Consiliul Europei în vederea realizării şi implementării legislaţiei referitoare la drepturile omului. Respectarea partenerilor în reglementarea pieţii muncii este unul dintre principiile importante ale Cartei, însemnătatea Cartei în timpul crizelor economice reflectându-se la nivelul modului în care se pun în practică legile de pe piaţa muncii, facilitând adoptarea reformelor specifice ale ţărilor semnatare, respectarea drepturilor omului fiind un garant al stabilităţii, şi un fundament al societăţii noastre. Consiliul Europei doreşte creşterea cooperării, dorind să se asigure că lucrurile se îndreaptă în direcţia bună.

Mihai Găină, deputat – Secretarul Comisiei de Muncă şi Protecţie Socială din Camera Deputaţilor, îşi exprimă satisfacţia de a fi  colaborat în condiţii bune cu BNS pe problematica muncii, şi prezintă un material din partea Comisiei de Muncă, în care se pune accent pe reglementarea relaţiilor actuale de pe piaţa muncii, ţinând cont de strategiile europene, importanţa dialogului social în negocierile colective, cu stabilirea pragului general de reprezentativitate, Comisia de Muncă având un proiect de lege ce se referă la Legea dialogului social, cu prevederi ce apără liderii sindicali ce promovează şi apără drepturile salariaţilor. Proiectul de lege de completare a Codului Muncii se află de asemenea pe agenda Comisiei, sperând ca în noua legislatură să fie adoptat un nou Cod al Muncii.

dl Ioan Dan Gheorghiu – Preşedintele Confederaţiei Patronale Concordia, salută legislaţia actuală care este perfectibilă (dar e bine că există!), afirmând că, personal, luptă de ceva timp pentru punerea pe picioare a Consiliului Economic şi Social, lucrurile avansând cu greutate. Îşi doreşte un parteneriat cu BNS în susţinerea unor propuneri legate de actuala legislaţie a muncii. Propune un consiliu tripartit, care să nu lase loc pt organizaţiile de nişă care vin să îşi spună cuvântul, adăugând că a votat alături de confederaţiile sindicate pentru deblocarea consiliului tripartit, dorindu-şi totodată o deblocare a situaţiei actuale. A ridicat problematica reprezentării bugetarilor şi a lucrătorilor din serviciile publice, ce implică o altă metodă de negociere.

dl Dumitru Costin, Preşedintele BNS  concluzionează pe baza alocuţiunilor invitaţilor din panel, reliefând că intrarea în normalitate implică interlocutori politici care să îşi dorească aceste rezolvari. Iniţiativa civică este un pas de mare valoare,  această procedură democratică ce se afla de 2 ani în Parlamentul României, neavând  o rezoluţie nici până la ora actuală. Finalizarea acestei acţiuni a implicat o muncă susţinută a reprezentanţilor BNS, care actualmente au rămas singuri să ducă această bătălie până la capăt. Forţa schimbării e reprezentată şi de  sindicaliştii BNS, dar mai ales de tinerii acestei ţări, obligaţi să se lupte cu un sistem de învăţământ, sanitar şi legislativ deficitar, care îi obligă – pentru a supravieţui – să aleagă alte pieţe ale muncii. Actualmente există proiecte ”la cheie” –  Legea negocierii colective, Legea  conflictelor de muncă, Legea de ratificare a plângerilor colective, toate aceste proiecte ținute ”la sertar” în Comisia de Munca a Camerei Deputatilor fără să se rezolve până acum ceva. Din păcate, întreg spectrul politic din România se închină la “zeul ban”, nefiind interesat de nimic altceva. Anul acesta politicienii au ratat încă o dată şansa de a se poziţiona acolo unde trebuie, dar vom aştepta noua componenţă a Parlamentului, cu care sperăm să putem colabora în alţi termeni decât cei de până acum.

A urmat o sesiune de  interpelari şi comentarii ale participanţilor, pe marginea alocuţiunilor invitaţilor din panel, care au răspuns apoi întrebărilor puse din sală.

 

10.45 – 12.15 –  Tema 2 –  Rolul sistemelor de relații industriale din statele membre, în consolidarea viitorului construcției europene,  este moderată de jurnalista Diana Brâncuş şi îi are ca invitaţi pe:

dl Minel Ivaşcu – Secretar General Blocul Naţional Sindical, membru în Comitetul Social European. A trecut în revistă politicile pe care le implementează România şi  necesitatea de se găsi rezonanţa cu principiile adoptate la nivel european. A făcut o scurtă istorie a existenţei partenerilor sociali încă de la începuturile spaţiului comunitar, vorbind despre rolul acestora în construcţia europeană. Din 2011 dintre toate partidele care au fost la guvernare, niciunul nu a avut o abordare prietenoasă faţă de lucrători, evidenţiind dreptul la informare şi consultare, asociere şi acţiuni colective, pentru condiţii de muncă decente şi corecte – aspect care suferă acut în România de azi. Dl Ivaşcu a ridicat problema reprezentativităţii care a bulversat total negocierile colective, şi a vorbit despre inexistenta unui CCM la nivel naţional şi sectorial, fapt ce reduce puterea de negociere şi drepturile salariaţilor, impietând asupra politicilor salariale. România trebuie să decidă ce fel de politici aplică, inclusiv pe plan intern. Este evident că direcţia statelor central europene nu este una convergentă cu principiile ce guvernează relaţiile industriale şi dialogul social din state membre cu democraţii consolidate. Evidentiază că România are nevoie de o distribuţie mai echitabilă a rezultatelor creşterii economice, de un model de creştere a competitivităţii, de o deschidere reală pentru un dialog şi pentru respectarea dimensiunilor cheie ale unui model social european, dublată de modernizarea sistemului de educaţie şi formare profesională.

dl Victor Negrescu – Deputat al Parlamentului European, evidenţiat pentru iniţiativele euro-parlamentare avute.  Punctează discrepanţa dintre păturile sociale existente de fapt, una luptând să supravieţuiască, cealaltă având toate avantajele. La nivel european se iau decizii care influentează şi viaţa românilor ca cetăţeni ai UE. Doreşte să se instituie un dialog cât mai clar implicând toţi actorii sociali, şi care să conducă la sedimentarea unor idei care să se poată implementa. La nivel european există foarte multe fonduri pt lucrătorii aflaţi în şomaj, pe care însă România nu le-a accesat. Dl Negrescu a punctat în încheiere ce înseamnă preşedinţia Consiliului Europei,  care se întinde în mod real pe o perioadă mai extinsă decât cele 6 luni statutare, cuprinzând şi perioada de pregătire.

Dna Anca Daniela Boagiu – Președinta Comisiei pentru Afaceri Europene a Senatului României, a relevat colaborarea valoroasă pe care a avut-o constant cu BNS, adăugând că exercitiul de până acum trebuie intensificat până la preluarea de către ţara noastră a preşedinţiei Consiliului Europei. Trebuie definite şi stabilite prioritatile ţării noastre în interiorul UE, şi asta cât mai susţinut în viitorii 2 ani, punctând cu claritate felul în care ne regăsim ca stat în interiorul economiei de piaţă europene, în condiţiile în care investiţiile sunt din ce în ce mai puţine în România. Se impune cu prioritate definirea într-un parteneriat coerent, solid, transparent cu partenerii sociali, care să conducă la o consolidare a poziţiei României la conducerea Consiliului Europei.

Dna Liina CARR – Secretar Confederal al Confederației Europeane a Sindicatelor, a început prin a explica ce reprezintă ETUC, ce este acum un partener internaţional independent ce cuprinde 89 de confederaţii sindicale din 39 ţări, vorbind despre misiunea şi scopurile ETUC ca organism ce unifică aceste politici, definind valori  sociale precum solidaritatea, coeziunea şi echitatea, promovând dialogurile dintre angajaţi, sindicate şi instituţiile UE. Dialogul social european a fost un alt punct al alocuţiunii, insistându-se asupra felului în care se clădeşte consensul, având drept scop ca prin negocieri să se ajungă la rezolvarea conflictelor, fiind deja cunoscut faptul că  reformele care au fost discutate şi negociate sunt mult mai uşor de implementat decât cele impuse, reducând-se în acelaşi timp şi conflictele sociale, ajutând totodată la ieşirea mai rapidă şi mai puţin dureroasă din criza economică. Dna Carr a punctat în încheiere direcţiile de acţiune pentru perioada 2015-2017, care este încă în curs.

Dl Dumitru Costin, Preşedintele BNS a scos în evidenţă situaţia foarte gravă de pe piaţa actuală a muncii, atrăgând atenţia asupra unui fapt îngrijorător, acela că tot ceea ce oferă România astăzi, nu este de folos Uniunii Europene.

Politicienii trebuie să îşi schimbe discursul şi să renunţe la modelul depăşit pe care îl promovează, adoptând o nouă gândire care să fie în folosul  lucrătorilor, dl Costin afirmând încă o dată adevărurile dureroase cărora li se subsumează actualmente vieţile cetăţenilor acestei ţări, deprivilegiaţi şi ignoraţi constant de toate partidele ce s-au succedat la putere, fără să se fi dorit vreodată să se acţioneze în beneficiul lor, pierzându-se din vedere consecinţele dezastruoase ale acestei atitudini pe termen  mediu şi lung. Preşedintele BNS a amendat politicianismul extrem şi demagogia celor care fac promisiuni doar în campaniile de dinaintea alegerilor, uitând de ele imediat după ce au fost votaţi, în această perioadă fiind interesaţi să iasă la rampă doar în scop electoral.

Ambele dezbateri au fost însoţite de scurte sesiuni de întrebări şi comentarii.

Dl Dumitru Costin, Preşedintele BNS a prezentat apoi strategia BNS pentru 2016-2020  care are patru direcţii majore

Pilonul 1 Creștere economică sustenabilă, mult mai pregnant reflectată în nivelul de trai al populației.

Pilonul 2 Crearea unui sistem viabil de dialog social în vederea întăririi democrației în piața muncii prin implementarea drepturilor sociale, cât și consolidarea unui parteneriat cu mediul economic, în încercarea de a găsi un mix adecvat între competitivitate și progres social.

Pilonul 3 Politici sociale ambițioase puse în slujba progresului social.

Pilonul 4 Consolidare internă.

Congresul a ales membrii Biroului Executiv, ai Comisiei de etică, cât  şi Comisia de cenzori, lucrările terminându-se în jurul orei 17,30.

Ca o noutate şi o dovadă de transparenţă instituţională – lucrarile Congresului BNS au putut fi urmărite în timp real prin transmisia în streaming live ce s-a găsit pe site-ul  confederaţiei, www.bns.ro, pe care urmează să fie arhivate.

 

http://www.bns.ro/live-video

Biroul de Presă al BNS

………………………………………………………………………………………………..

Mesajul Presedintelui Romaniei, Domnul Klaus Iohannis, transmis participantilor la lucrarile Congresului Blocului National Sindical – Bucureşti, 03-11-2016

 

Mesajul Domnului Victor CIORBEA, Avocatul Poporului, transmis participantilor la lucrarile Congresului Blocului National Sindical – Bucureşti, 03-11-2016

sursa: bns.ro