LEGEA 195/2020 privind statutul personalului feroviar – Actualizat 21.12.2022

CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003 (Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003) – REPUBLICARE*) – Actualizat 21.12.2022

LEGEA nr. 62 din 10 mai 2011 a dialogului social – REPUBLICARE*) – Actualizata 28.06.2018

LEGEA nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistentei sociale – Actualizata 28.06.2018

LEGEA nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice – Actualizata 28.06.2018

LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 securitatii si sanatatii in munca – Actualizata 28.06.2018

LEGEA nr. 67 din 22 martie 2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora – Actualizata 28.06.2018

LEGEA nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice – REPUBLICARE*)– Actualizata 28.06.2018

LEGEA nr. 248 din 2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social – Actualizata 28.06.2018

HOTARAREA nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor – Actualizata 28.06.2018

REGULAMENT privind transportul pe caile ferate din România – Republicare – Actualizat 28.06.2018

ORDONANTA DE URGENTA nr. 99 din 29 iunie 2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca – Actualizata 28.06.2018

ORDONANTA DE URGENTA nr. 111 din 2010 privind concediul si indemnizatia cresterii copiilor – Actualizata 28.06.2018

Cadrul legislativ care reglementeaza domeniul dialogului social este constituit din urmatoarele acte normative:

sursa: mmuncii.ro 

 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 62/2011 – Legea dialogului social, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 248/2013 – privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • Legea nr. 467/2006 – Legea privind cadrul general de  informare şi consultare a angajaţilor
 • Legea nr. 217/2005 – Legea comitetelor europene de întreprindere
 • HG nr. 187/2007 – privind informarea şi consultarea angajaţilor în societăţile europene
 • HG nr. 188/2007 – privind informarea şi consultarea angajaţilor în societăţile cooperative europene
 • OUG nr. 28/2009 – privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială (comitetele sectoriale)
 • Convenţia OIM nr. 87/1948 – privind libertatea sindicală şi  apărare dreptului sindical
 • Convenţia OIM nr. 154/1981 – privind promovarea negocierii colective
 • Convenţia OIM nr. 98/1949 – privind aplicarea principiilor dreptului de organizare şi negociere colectivă
 • Convenţia OIM nr. 135/1971 – privind protecţia reprezentanţilor lucrătorilor în întreprinderi şi înlesnirile ce se acordă acestora
 • Convenţia OIM Nr. 144/1976 – privitoare la consultările tripartite destinate să promoveze aplicarea normelor internaţionale ale muncii
 • G.1260/2011 – privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011