Federaţia Sindicatelor Alfa Transport  s-a constituit în vara anului 2012 ca o necesitate a organizării la un alt nivel a activităţii sindicale în cadrul grupului de firme GRAMPET. Dezvoltarea permanentă şi creşterea numărului de salariaţi ai societăţilor din cadrul grupului de firme a fost catalizatorul ce a determinat sindicatele, organizate la nivelul acestor societăţi, să formeze structura federaţiei.

Sentinţa Civilă nr.4203/03.07.2012 a Tribunalului Prahova conferă personalitate juridică federaţiei, constituită în acel moment din doar două sindicate, respectiv Sindicatul Feroviarul din cadrul G.F.R. şi Sindicatul Liber Trans Expedition Feroviar de la T.E.F. Ulterior, entităţii sindicale i s-au alăturat alte două sindicate din cadrul grupului de firme: Sindicatul Grampet Service din S.C. GRAMPET SERVICE S.A. şi, la scurtă distanţă, Sindicatul Liber Unit M.L.C.T. din cadrul SERVTRANS.

În acest moment, federaţia este constituita din urmatoarele organizatii sindicale:

  • SINDICATULUI TEF LOGISTICA FEROVIARA
  • SINDICATUL FEROVIARUL
  • SINDICATUL LIBER UNIT M.L.C.T. – SECTIA ROSIORI NORD – COSTESTI

Firesc, odată cu dezvoltarea structurii sindicale, obiectivul urmator a fost găsirea unei modalităţi de a integra Federaţia Sindicatelor Alfa Transport în marea mişcare sindicală din România. Ţinta noastră pentru realizarea acestui deziderat a fost BLOCUL NAŢIONAL SINDICAL. S-au purtat discuţii pe această temă cu reprezentanţii Confederaţiei BNS, iar rezultatul a constat în faptul că, la şedinţa Biroului Executiv al Blocului Naţional Sindical din data de 14 februarie 2013, federaţia  devine membră a Confederaţiei BNS. Este validată apoi ca federaţie cu drepturi depline odată cu Consiliul Naţional al BNS din luna Iulie 2013. În acel moment federatia „semna” în cartea mişcării sindicale din România.

O atribuţie importantă a federaţiei faţă de sindicatele componente este aceea de a le acorda sprijinul necesar în vederea negocierii Contractelor Colective de Muncă în cadrul societăţilor în care sunt organizate. Ca urmare a acestui fapt, în şedinţa Biroului Executiv din luna martie 2013 s-a aprobat demararea procedurilor în vederea obţinerii reprezentativităţii pe grup de unităţi în cadrul Grampet. Sentinţa Civilă nr. 1487/05.09.2013, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, constată reprezentativitatea federaţiei în grupul de firme Grampet.

În contextul realităţilor economico – sociale de astăzi, rolul federaţiei este unul foarte important în stabilirea şi păstrarea canalelor de comunicare între administraţie şi sindicate. Acest lucru devine posibil ca urmare a implementării unui management relaţional în cadrul federaţiei cu scopul declarat mai sus, acela de a păstra comunicarea deschisă între cele două entităţi partenere, sindicat şi administraţie.

Obiectivele Federatiei:

– să menţină şi să dezvolte o mişcare sindicală reprezentativă, puternică, unită şi pluralistă, care să promoveze drepturile sindicale ale membrilor săi;

– să promoveze sindicalismul şi drepturile omului, precum şi libertăţile legitime ale membrilor de sindicat;
– să stabilească relaţii de colaborare cu toate organizaţiile de la nivel naţional şi internaţional care au obiective comune pe latura transport feroviar;

– să contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţa şi de muncă ale membrilor de sindicat;

– să promoveze adoptarea şi implementarea programelor de formare profesională;

– să lupte pentru promovarea egalităţii de şanse între barbaţi şi femei, pentru eliminarea discriminărilor bazate pe sex, vârstă, rasă, naţionalitate, religie, orientare politică sau sexuală;

– să negocieze acorduri cu angajatorii, în beneficiul sindicatelor afiliate și ale membrilor de sindicat din aceste sindicate;
– susținerea la toate nivelurile a drepturilor și intereselor sindicatelor afiliate și ale membrilor de sindicat din aceste sindicate;
– îmbunătățirea procesului de comunicare cu sindicatele afiliate și membrii de sindicat ai acestora;

– îmbunătățirea procesului de identificare și formare a reprezentanţilor zonali;

– colaborarea cu alte organizații sindicale din țară și din străinătate.

Priorităţile Federatiei:

– Negocierea de acorduri cu angajatorii, în beneficiul sindicatelor afiliate

– Îmbunătăţirea procesului de comunicare cu sindicatele afiliate şi cu membrii de sindicat ai acestora;

– Îmbunătăţirea procesului de identificare şi formare a reprezentanţilor zonali

– Colaborarea cu alte organizaţii sindicale din ţară şi din străinătate

– Creşterea numărului de sindicate afiliate Federaţiei din zona grupului de firme Grampet;

– Creearea prin intermediul FSAT a unui pol sindical în sectorul privat, prin atragerea de noi organizaţii aparţinând societăţilor comerciale ce îşi desfăşoară activitatea în zona de transport feroviar şi adiacent.