Joi, 14 martie 2019, 44 de reprezentanți ai organizațiilor membre BNS din Regiunea Sud Muntenia, reprezentanți ai instituțiilor publice din județul Prahova dar și reprezentanți ai partenerilor sociali din județ, au participat la evenimentul de lansare a celor 3 proiecte de acte normative elaborate de Blocul Național Sindical, în cadrul proiectului ”ETICA – Eficiență, transparență și intimitate în cariera din administrație”, proiect finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă. Reprezentanți ai aprox 25 de organizații ale partenerilor sociali / instituții publice au participat în cadrul evenimentului desfășurat la Ploiești.

Sursa: Departamentul de Presa BNS

Obiectivul acestei dezbateri a fost acela de a promova cele 3 proiecte de acte normative elaborate, dar în special de a prelua opiniile și punctele de vedere ale partenerilor de dialog în ceea ce privește tema supusă reglementării, respectiv informarea, consultarea si cooptarea la decizie a lucrătorilor.

Evenimentul a fost deschis de Președintele BNS, dnul Dumitru Costin, cu prezentarea demersului inițiat de BNS, a fost prezentat contextul și motivele pentru care s-a optat pentru cele 3 proicte de acte normative, dar și pașii următori și rezultatele așteptate în urma derulării sesiunilor de dezbatere.

Cele 3 proiecte de acte normative au fost prezentate de Coordonatorul echipei de experți ce a elaborat pachetul de propuneri legislative, respectiv dnul Prof. univ. dr. Alexandru Athanasiu.

Propunerea de politică publică vizează atât sectorul public, cât și sectorul privat și antamează o mai coerentă, completă și funcțională legislație în materie, consonantă cu principiile și valorile normativului european (unional, al Consiliului Europei), dotată cu prevederi clare, facil de operaționalizat și cu o certă și probantă eficacitate în aplicare.

Partea a doua a sesiunii a fost alocată intervențiilor celor prezenți, atât reprezentanți ai organizațiilor sindicale, cât și cei ai organizațiilor patronale și-au exprimat interesul pentru tema supusă dezbaterii, au solicitat informații cu privire la modul în care aceste prevederi ar putea fi preluate ca reglementăre asumate în dialogul partenerilor sociali la nivel de companie / instituție, au prezentat exemple practice și spețe concrete care să reflecte situația existentă azi în dialogul social la nivel de unitate.

Au fost de asemenea înaintate propuneri concrete de completare a textului, acestea au fost preluate de experții proiectului participanți la dezbatere, urmând ca la finalul celor 7 sesiuni de consultare, propunerile primite să fie integrate în varianta finală a celor 3 proiecte de acte normative.

Cei prezenți au fost încurajați să analizeze cu atenție proiectele, chiar și după închiderea sesiunii de dezbatere, propuneri de completare / modificare putând fi transmise pe toată perioada derulării consultărilor regionale, respectiv până la 31.05.2019.

Prin inițierea unei propuneri de politică publică în acest domeniu ne dorim să deschidem noi oportunități concrete și totodată durabile pentru îmbunătățirea consistentă și continuă a instituției informării și consultării, precum și inaugurarea la nivel principial în legislația românească a instituției codeciziei, angajator-lucrător, la nivelul întreprinderii.

Următoarea sesiune de dezbatere se va desfășura la Craiova, 21 martie 2019, Hotel Plaza, sala CUPOLA, începând cu ora 12.00.

Calendarul evenimentelor următoare este:

·         04 aprilie – ORADEA – Hotel Continental Forum, sala Paladium, începand cu ora 12.00.

·         18 aprilie – IAȘI – Grand Hotel Traian, sala conferinta Eminescu, începând cu ora 11.00.

·         14 mai – Timișoara – North Star Continental, sala Continental– începând cu ora 11.00.

·         23 mai – SIBIU – Hotel Golden Tulip Ana Tower, sala Cioran, începând cu ora 14.00.

·         29 mai – CONSTANȚA – Hotel Ramada, sala conferință Cicero, începând cu ora 11.00.

Sunt invitați la dezbatere reprezentanți ai sindicatelor și patronatelor din fiecare regiune, precum și reprezentanți ai instituțiilor publice cu responsabilități în domeniul relațiilor de muncă.

Cele 3 propuneri de acte normative, componente ale politici publice, sunt disponibile pe site-ul organizației https://bns.ro/info-bns/496-blocul-national-sindical-lanseaza-in-dezbatere-publica-3-proiecte-de-acte-normative-pentru-imbunatatirea-institutiei-informarii-si-consultarii-lucratorilor.

 

Pentru informații suplimentare, precum și pentru confirmarea participării, vă rugăm să ne contactați: bns@bns.rosau telefonic – 0744 514 697, Steluța Enache sau 0724 219 160 – Ciprian Văcaru.

Prin inițierea unei propuneri de politică publică în domeniul dreptului lucrătorilor la informare, consultare și codecizie în întreprindere dorim să deschidem noi oportunități concrete și totodată durabile pentru îmbunătățirea consistentă și continuă a instituției informării și consultării, precum și inaugurarea la nivel principial în legislația românească a instituției codeciziei, angajator-lucrător, la nivelul întreprinderii.

Propunerea de politică publică vizează atât sectorul public, cât și sectorul privat și antamează o mai coerentă, completă și funcțională legislație în materie, consonantă cu principiile și valorile normativului european (unional, al Consiliului Europei), dotată cu prevederi clare, facil de operaționalizat și cu o certă și probantă eficacitate în aplicare.

Prin propunerea de politică publică învederăm decidenților publici necesitatea „reajustării” cadrului normativ în materie în următoarele principale direcții:
a) Completarea Legii nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare și consultare prin detalierea unor concepte, proceduri, instituții juridice în scopul facilitării acestora;
b) Completarea Legii nr. 467/2006 cu un aparat conceptual terminologic suplimentar și cu proceduri aplicative promovate de Carta socială europeană în legătură cu art. 21 din Carta socială europeană, precum și cu cele de interpretare autentică ale Comitetului European pentru Drepturi Sociale;
c) Adoptarea unei legi distincte în formă de lege cadru pentru reglementarea dreptului la codecizie a lucrătorilor prin receptarea în legea internă a dispozițiilor art. 22 din Carta socială europeană;
d) Facilitarea implementării reglementărilor primare prin adoptarea unei hotărâri de Guvern, care să concretizeze cadrul juridic aplicativ;
e) Promovarea de instrumente juridice (acorduri colective, regulamente interne) care să valorizeze și să operaționalizeze dreptul la informare, consultare și codecizie la nivel de întreprindere.

Cele 3 proiecte de acte normative pot fi consultate accesând link-urile următoare:

files/1-000-0000-00007/P1_Lege_Condiții_de_muncă_final_12_03_2019.pdf

files/1-000-0000-00007/P2_Lege_republicata_467_final_12_03_2019.pdf

files/1-000-0000-00007/p3_Proiect_HG_final_12_03_2019.pdf


Sursa: Blocul National Sindical